Plattsättare jobbar med att lägga sten

Markarbeten i Stockholm

Olika former av markarbeten såsom plattsättning, plantering, asfaltering och betong utförs med stor omsorg, service och kvalitet.

Vi ser till att markarbetet flyter på utan besvär och är rustade för en lång framtid. Vi har kunskap och erfarenhet för att säkerställa att jobbet blir väl utfört och håller i många år. Bredd i vårt åtagande gör att vi anlitas för plantering, rivning, gjutning och platt- och stensättning från planering till invigning.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Du kan maila oss på info@backmangruppen.se eller ringa till 070-775 75 22 för direktkontakt.

Bild på nygjuten betongtrappa

Markarbeten i Stockholm

Inom markarbeten betraktar vi arbeten som framförallt rör utomhusmiljö. Det kan vara flytt av jordmassor, markarbeten inför husgrund eller plantering av växande miljöer. Vi uppför stabila träkonstuktioner, till exempel altaner, vindskydd och trappor, samt lägger plattor och dylika arbeten omkring hus eller fastighet.

Plattsättning och stensättning utförs på förberedd grund

En trevlig och fungerande utomhusmiljö

Stensättning och plattsättning kräver precision och väl utfört förberedande arbete. Dränering, packning, fyllningsmassor, eventuella rör och elektronik kräver både finess och planering. Vi utför de flesta typer av stensättningsjobb, plattsättningar och betongarbeten.

Exempel på markarbeten
vi utför

Plantering av gräsmattor

Grönytor

Grönskande miljö ökar trivsel. Med korrekt plantering och vård skapar vi friska, levande miljöer. Vi utför trädgårdsarbeten, beskärning och plantering av träd och buskar.

Bild på stensättning under processens gång

Stensättning

Stensättning, till exempel att anlägga kullersten, är en trevlig metod som vilar på tradition och hållbarhet. Vi anlägger gator, uppfarter och andra ytor med olika typer av sten efter önskemål och krav.

Bild på träkonstruktion under uppbyggnad. Altan eller terrass.

Altaner, terrasser och träkonstruktioner

Stabila träkonstuktioner som står pall för vind, vatten och sol. Vare sig ni vill bygga ett väderskydd för cykelparkering eller en altan med räcken har vi kreativitet och kunskap att skapa det ni drömmer om.

Bild på nylagda plattor utanför en entré

Plattsättning

Plattsättning kräver ett väl utfört grundarbete med kunskap om material och dess egenskaper. Vi utför plattsättning med precision och kvalitet.

Offertförfrågan

Välkommen att kontakta oss med frågor, vi lämnar gärna offert på delar av eller hela hanteringen av dina projekt.

Maila oss på info@backmangruppen.se eller ring oss på 0707-75 75 22 för direktkontakt med arbetsledare. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Nygjord plattsättning utanför entré
Pågående plattsättning
Pågående plattsättning och stenläggning
Förberedande markarbete med rör
Betongtrappa installeras
Installation av trappa i betong
Pågående plattsättning
Byggmaterial för utomhusmiljö

Vi tar hand om markarbeten i Stockholm

Vi har arbetat med bygg och städ sedan starten 1993. Vi har styrka i antal och erfarenhet, brett kontaktnät och stor maskinpark.

Utemiljöer är en viktigt del av vår verksamhet. De används dagligen utan att de flesta tänker på det - trappor, vägar, gräsmattor och räcken hjälper oss att ta oss fram. De kan sprida glädje och trivsel samtidigt som de fyller viktiga funktioner.

Vi anlitas för att medverka i delar av projektet eller stå som totalentreprenör. Vi kan snabbt vara på plats med så mycket personal ni behöver.

Vi har erfarna, duktiga plattläggare, stensättare och betongarbetare samt maskiner för att utföra även större jobb.

ROT-avdrag

För privatpersoner går det bra att använda ROT-avdrag för dessa typer av arbeten. Se gärna Skatteverkets lista över godkända tjänster som berättigar till ROT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Några av våra kunder