Bild på en dörr som öppnas i ett mörkt rum. Symboliserar livet efter döden då sidan handlar om dödsbon.

Dödsbon i Stockholm

Vi hanterar allt kring dödsbon, från sanering och städning till värdering och auktionering av bohag och värdesaker.

Vi har goda kontakter med både begravningsentreprenörer, auktionshus och jurister för att se till att allt hanteras korrekt och enligt bästa praxis. Med hjälp av auktionering av bohag kan intäkterna ofta täcka större delen av kostnaden.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Du kan maila oss på info@backmangruppen.se eller ringa till 070-775 75 23 för direktkontakt gällande dödsbon.

Händer som hålls upp framför en solnedgång

Vad är ett dödsbo?

Med dödsbo avses en avliden persons skulder och materiella tillgångar. I vårt fall handlar det i mångt och mycket om en avliden persons hem och dess tillgångar såsom inventarier och värdesaker. Det händer att en person inte upptäcks förrän det kräver sanering, vilket är en del av våra tjänster.

Håller händer

Hantering av dödsbon i Stockholm

Vi löser kontakten med advokater, begravningsbyråer och auktionshus. Du kan luta dig tillbaka och räkna med att vi tar hand om allt som rör dödsboet med respekt och vördnad.

Som bygg- och städfirma har vi nästan 30 års erfarenhet och med det alla nödvändiga rutiner, maskiner och arbetskraft.

Exempel på tjänster
gällande dödsbon

Händer med handskar tvättar ugn

Sanering

Det är inte ovanligt att en avliden person upptäcks en lång tid efter döden. I dessa fall behöver lägenheten eller huset saneras från fläckar och lukter. Vi är redo.

Bild på auktionsklubba

Försäljning

Värdesaker och tillgångar kan finansiera vårt arbete. Vi ser till att sakerna får korrekt värdering på etablerade auktionshus och sammanställer tillsammans med advokater den juridiska biten.

Bild på lagerlokal med kartonger

Magasinering

Bohag som inte ska återvinnas eller auktioneras ut kan vi magasinera för er räkning. Det kan till exempel röra sig om arvegods i väntan på att familj och släktingar ska se över arvskiftet.

Man plastar in kartong inför flytt

Tömning

Tömning av hela bostäder kräver utrymme, arbetskraft och finess. Vi ser till att samtliga objekt kategoriseras och lämnas för återvinning, auktion, arv eller magasinering.

Offertförfrågan

Välkommen att kontakta oss med frågor, vi lämnar gärna offert på delar av, eller hela hanteringen av dödsboet.

Maila oss på info@backmangruppen.se eller ring oss på 0707-75 75 23 för direktkontakt med arbetsledare. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Backmangruppen - Allt inom städ och bygg

Vi tar hand om dödsbon i Stockholm

Vi har arbetat med städ sedan bolaget startades 1993. Det ger oss ett ovärderligt framsteg ifråga om erfarenhet.

När det gäller dödsbon har vi kontakter med jurister, auktionshus och begravningsbyråer. Vi ser till att ta hand om hela processen så att du känna dig trygg med att det tas om hand på bästa sätt.

Utöver dedikerad personal har vi maskiner, verktyg och kunskap om material och hur de bäst rengörs för att bibehålla sin livslängd och kvalitet. Vidare vet vi vad som bäst fungerar för olika typer av fläckar och vilka metoder som ger bäst resultat.

ROT-avdrag

Att hantera dödsbon med allt det praktiska det innebär går under Skatteverkets lista över godkända tjänster som berättigar till ROT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Några av våra kunder